Giorgio Agamben  Domedagen

Översättare: Karl Lydén

med fyra fotografier av Mario Dondero pch en dagerrotyp

Omslag

Pris: 50 kr
Beställ nummer.