Göran Dahlberg & Nils Olsson  Inledning

Fem konstnärer arbetade under 1999–2000, inom ramen för ”Konst och forskning – en pilotkurs” på Konsthögskolan Valand, med egna konstnärliga projekt och i gemensamma seminarier kring förhållandet mellan konst, vetenskap och forskningsbegreppet, staden och det offentliga rummet, narrativa strukturer etc. Detta nummer av Glänta kan delvis ses mot bakgrund av en pågående och större diskussion om hur en gestaltande, eller ”konstnärlig”, forskningsverksamhet skulle kunna se ut.

Konstnärerna förfogar över var sin del av denna utgåva, och i en inledande text presenteras en konstbegreppets genealogi som utmynnar i den uppfordrande konjunktionen mellan konst och forskning. Det är fråga om fem mycket olika projekt, som kanske inte är att betrakta så mycket som verk som pågående undersökningar. Inte så mycket som kommentarer till vare sig konst eller forskning som just konst och forskning.

Omslag

Pris: 80 kr
Beställ nummer.