Andreas Roth  På vilken kanal ligger MTV?

Bilder: Roth, Andreas

I projektet ingår även en plansch över dialogen i pratbubbleform.

Omslag

Pris: 80 kr
Beställ nummer.