Mats Olsson  Sanningen är därute – Anteckningar från ett pågående konstprojekt

texter till bilder, pixlar, filmruta, upplösning, konst, animering

Omslag

Pris: 80 kr
Beställ nummer.