Anders Granhag  Goda lögnare och dåliga lögndetektorer – Om det självupplevdas prägel och arvet från Evert

Omslag

Pris: 80 kr
Beställ nummer.