Göran Dahlberg  Inledning

Hösten 1998 öppnades glänta filosofibar på Atalantes scen i Göteborg. Ett trettiotal stolar och några marmorbord hade införskaffats. Vi förväntade oss den intima atmosfären, ett samtal, men fler än hundra personer kom – fortsatte att komma varannan måndag, och kommer fortfarande.

Filosofibaren vill pröva aktualiteten och den politiska sprängkraften hos tänkare som sysselsatt sig med frågor om det modernas betydelse. Målet är att bringa liv i tankesystem som hotar att förvandlas till stelnade anekdoter och lättvindiga fraser, att levandegöra filosoferna genom att undersöka vad de går för i ljuset av en ny tids utmaningar.

Kanske är det sådana formuleringar som lockat. Filosofibaren tar inte sin utgångspunkt i tanken att det finns en färdig uppsättning lärdomar och sanningar att hämta ur den filosofiska traditionens garderob. Filosofibaren är lika mycket ett folkbildningsprojekt som ett rum för kritisk reflektion över filosofins möjligheter och gränser. Syftet är inte att tillhandahålla allmänna presentationer, utan att föra in och pröva tankesystemen i vårt samhälle, ett annat än det i vilka filosoferna själva verkade. Inte blott att tänka tankar om den filosofiska reflektionen, utan också att tänka med den. Responsen tyder på att alltfler vill vara med (i ordets såväl politiska som existentiella valörer) i den diskussion om vår verklighet som annars riskerar att föras ovanför, under eller vid sidan av våra huvuden.

Vi har samlat spåren av dessa kvällar på Atalante. De föreläsare som inledde varje filosofikväll talar i detta nummer till oss i textens form – mer eller mindre präglade av det ursprungliga muntliga sammanhanget. Här blir det tydligt att de har tolkat vår uppmaning på skilda sätt – där någon hävdar möjligheten av filosofins nytta, hävdar någon annan att filosofin tvärtom är nyttig när den är som mest onyttig.
Dessa olika förhållningssätt avspeglar även den filosofiska situationen i den svenskspråkiga miljön. Vi har varit måna om att inte enbart låta filosofer från en och samma tradition komma till tals utan gett utrymme för den rikedom som finns redan i de olika sätten att närma sig, läsa och tänka en tänkare.

Glänta filosofibar fortsätter – från och med i vår även i Stockholm – den kritiska granskningen av betydelsefulla filosofier.

Omslag

Pris: slutsålt
Beställ nummer.