Göran Dalberg  Inledning

Skapare, förgörare, vän i familjen, befriare, lagstiftare, länsherre, erövrare, fader, domare, bödel, hustru, rådgivare, garant, djävul, åskådare, ensling – dessa aspekter av Guds personlighet extraherades nyligen i tur och ordning ur judarnas och de kristnas heliga skrift i en biografi om Gud. Ett mångfacetterat och ganska omöjligt väsen sålunda. Och det redan i Bibeln, redan i Gamla Testamentet. Vi är på många olika sätt påverkade och påverkare av den gudsbild som fortfarande framträder här och var. Gud som person, med alla vidhängande karakteristika, och därmed det högsta idealet i den mimetiska hierarki vi som avbilder ingår i. Gud som självförståelsens reflektionspunkt. Gud som förnuftets gräns och rättfärdigandet av det mystiska. Som såväl fråga som svar. Vi söker närma oss framför allt genom Guds röst: genom en i alla avseenden modern, homofonisk, nyöversättning av Bibelns första kapitel; en exposé över vad som krävts och krävs för att betraktas som hans språkrör; en läsning av ätandets och talandets bilder i Bibeln och framåt; och genom intervjuer med hans uttolkare i dag, prästerna. Vidare genom en historisk blick på bilden av treenigheten i öst och väst, och en undersökning av det heliga och Guds ställföreträdare i moderniteten. Genom sökandet efter Guds fingeravtryck i rymden och på jorden. Genom bildförbudets konsekvenser för vårt samhälles utveckling. Genom ett negativt tolkande och beskrivande. Genom det gudomligas grammatik. Och, här och där, genom Djävulen och hans anhang.

Omslag

Pris: slutsålt
Beställ nummer.