Göran Dahlberg  Inledning

Robert Bresson lever. Han är över nittio år gammal och har gjort tretton filmer, flertalet efter perioder av försök att finna pengar, prövande av idéer och sökande efter det mest sakliga uttrycket. Hans apell står sig: filmmediets unicitet utnyttjas i alltför liten utsträckning för att skapa ett personligt berättande. Filmens konstnärliga kraft måste fokuseras för att man skall kunna säga precis det man vill, filmiskt; det kan handla om ondskans dubbla hemvist, eller lagens, eller frihetens – om engagemangets godtycklighet och oerhörda styrka. Genom befrielsen från slumpmässiga mönster, pengarnas godtyckliga och till synes universella kraft kan respekten bevaras för det fördolda, dess klarhet. Möjligheten ges nu att ta del av Bressons verk: filmerna visas under våren på landets cinematek (Djävulen förmodligen från 1977 får samtidigt svensk biografpremiär); hans anteckningar ges ut i översättning; och så denna volym av ögonblicksbilder, minnen, kommenterande närläsningar, spekulativa tolkningar, upplysande presentationer, kontextualiseringar, dekontextualiseringar, och annat.

Omslag

Pris: slutsålt
Beställ nummer.