Michael Schulz  Mizyg galiyot

med teckning av Christer Kennedy

Omslag

Pris: 50 kr
Beställ nummer.