Johan Romare  Afrikanska resor

skrapkartong av Jonas Andersson

Omslag

Pris: 50 kr
Beställ nummer.