Mikela Lundahl  Vi beslöjade

med fotografier av G Lekegian, 1870

Omslag

Pris: 50 kr
Beställ nummer.