Jacob Hirdwall  En själsegendomlighet

fotografier av Walker Evans

Omslag

Pris: 50 kr
Beställ nummer.