Göran Larsson  Bilden av orientalen

bilder av Sventa Gustafsson

Omslag

Pris: 50 kr
Beställ nummer.