Ludwig Wittgenstein  En föreläsning om etik

Översättare: Motturi, Alexander ; Hertzberg, Lars

bilder av Annika Gustafsson

Omslag

Pris: slutsålt
Beställ nummer.