Glänta   Inledning

Snart efter att vi hört talas om Bidayat för första gången bad vi några arabiskspråkiga vänner att läsa den. Vi anade att den kunde likna Glänta på något sätt. Det verkade också vara så, även om vi vid det laget ännu inte riktigt visste på vilka sätt. Vi beslutade oss för att resa till Beirut och träffa deras redaktion under några dagar i mars. Entusiasmen över att låta Glänta för ett nummer bli Bidayat – eller att låta Bidayat tillfälligtvis bli Glänta – var till vår glädje delad.

Vår ursprungliga idé var att översätta ett av deras nummer i sin helhet (som vi tidigare gjort med den sydafrikanska tidskriften Chimurenga). Det tyckte de var en dålig idé. Istället föreslog Bidayats redaktion att de skulle komponera ett nytt nummer, för att på bästa sätt låta deras grundläggande tanke komma till uttryck: att försöka förstå och gestalta de politiska omvälvningarna under och efter de arabiska revolterna, och att göra det genom att publicera material från hela denna region.

Det är inte bara så att vi tidigare saknat den typen av perspektiv i allmänhet. Vi har också varit nyfikna på just hur en tidskrift som i någon mån liknar Glänta försöker närma sig dessa skeenden, inte minst en tidskrift som vänder sig till en arabiskspråkig publik. För det är skillnad, det visste vi förvisso innan, men ändå: att en person som omtalas av Bidayat som en av den arabiskspråkiga litteraturens viktigaste namn knappt går att hitta på det engelskspråkiga internet, det är fortfarande, trots allt, häpnadsväckande. Att låta ett helt nummer bestå av Bidayats urval i översättning är ett sätt att ta sig an denna skillnad.

Beskrivningen av revolterna som en period, en arabisk vår, 2011, kan möjligen ha bidragit till att det varit så tyst i svenska medier sedan dess. Det som började med ett gemensamt slagord om att ”folket vill att regimen ska falla”, har blivit en mängd pågående kamper som sträcker sig långt utanför arabvärlden. För Bidayat är förändringarna, liksom begynnelserna, mångfaldiga och påtagliga oavsett årstid.

Omslag

Pris: 120
Beställ nummer.

”Termen arabiska våren skapade en illusion som i sig bär en del av skulden för utvecklingen”. Ur Naila Saleems intervju med Fawwaz Traboulsi i Sveriges radios Kulturnytt

”Launched in the wake of the 2011 Arab Spring, Bidayat’s strapline – ‘For all seasons of change’ – expresses its undiminished ethos of commitment. As the editors write: ‘More than six years later, in the aftermath of uprisings, revolutions, counter-revolutions, civil wars and reactionary encounters, the endeavour to understand the magnitude and the significance of the historical opportunities that presented themselves continues.’” Eurozine