Carl Henrik Fredriksson  ”Wien har fallit!”

Omslag

Pris: 100
Beställ nummer.

Omslaget i högre upplösning här