Yves Citton  Överlevnadsaxiom för en politisk rytmanalys

Översättare: Jonas (J) Magnusson

Omslag

Pris: 100
Beställ nummer.

"Förutom Malabou är den uppenbara höjdpunkten i Glänta 1.15 en text av den postkoloniala teoretikern Gayatri Chakravorty Spivak, den är full av nyanser och plötsliga vändningar som kräver uppmärksam läsning. [...] Malabou och Spivak återvänder till frågan hur en subversiv humaniora är möjlig, men också till riskerna med varje sådant motståndsprojekt. Glänta håller alltjämt ett rum öppet för motståndets komplexitet och mångfald."

David Zimmerman i nättidskriften Floret