Lydia Davis  Mina grannar på en främmande plats

Översättare: Göran Dahlberg & Linn Hansén

Omslag

Pris: 100
Beställ nummer.

"Förutom Malabou är den uppenbara höjdpunkten i Glänta 1.15 en text av den postkoloniala teoretikern Gayatri Chakravorty Spivak, den är full av nyanser och plötsliga vändningar som kräver uppmärksam läsning. [...] Malabou och Spivak återvänder till frågan hur en subversiv humaniora är möjlig, men också till riskerna med varje sådant motståndsprojekt. Glänta håller alltjämt ett rum öppet för motståndets komplexitet och mångfald."

David Zimmerman i nättidskriften Floret