Geremie R Barmé & Sang Ye  Kinas nationaldagsparader

Översättare: Daniel Gustafsson

Texten är ursprungligen publicerad i webbtidskriften China Heritage Quarterly, där man också kan se filmklipp från några av paraderna. Översättning från engelskan av Daniel Gustafsson. Publicerad här med tillstånd av författarna.

Omslag

Pris: 100 kr
Beställ nummer.