Patricia Lorenzoni  Jag ville jag kunde annektera stjärnorna

Omslag

Pris: 100
Beställ nummer.

"De poetiska och politiska texterna speglar varandra väl. Förslagna investerares aktiviteter i Arktis påkallar en bredare diskussion om 'den sista vildmarken'. Glänta erbjuder en effektiv isbrytare."
Jonas Holmberg, Expressen

"De många välskrivna och vackert inramade essäerna ger inblickar i såväl hoten mot inuiternas traditionella livsstil som Arktiska rådets historia och geopolitiska spel."
Shora Esmailian, Sydsvenskan

Läs även om numret i Helsinborgs Dagblad, och i Morgenbladet