Mark S Roberts & David B Allison  Därför är du galen

Översättare: Göran Dahlberg & Ulf Karl Olov Nilsson

Omslag

Pris: 100 kr
Beställ nummer.

Om numret i SvD.