Christopher Wise  På spaning efter Yambo Ouologuem

Översättare: Göran Dahlberg och Elin Talje

Omslag

Pris: 100 kr
Beställ nummer.

Om numret i Astrid Trotzigs radioessä i OBS.