Eric Darton  Sen

Översättare: Aleksander Motturi

Omslag

Pris: 100 kr
Beställ nummer.

Om numret i Astrid Trotzigs radioessä i OBS.