Sandile Dikeni  Queenstown

Översättare: Hedvig Härnsten

Omslag

Pris: 100 kr
Beställ nummer.

Om numret i Astrid Trotzigs radioessä i OBS.