Stacy Hardy  52 ord för ”nigger”

Översättare: Melinda Frigyesi Almström

Omslag

Pris: 100 kr
Beställ nummer.

Om numret i Astrid Trotzigs radioessä i OBS.