Moritz M Daum, Jan Rauch & Friedrich Wilkening  Naiva föreställningar om bollens rörelsemängd…

Översättare: Malin Lundh

Omslag

Pris: 100 kr
Beställ nummer.

Om numret i OBS i P1, 
socratessocrates.seAftonbladetKulturen.