Gustav Söderström  

Bilder: Söderström, Gustav

med text av Sofie Engström

Omslag

Pris: 50 kr
Beställ nummer.