Mats Rosengren  Prolitik

(av lat pro, för, och gr livqo~ lithos, sten: ”För en kommande stenålder” ) Transformation av autonomt politiskt tänkande och handlande till ödestänkande, realpolitik och heteronemism; förstening.

▹ Hypermaktlöshet

Omslag

Pris: 50 kr
Beställ nummer.