Dave Boothroyd  Narkofenomenologi: Från Sartre till Merleau-Ponty

Översättare: Malin Lundh

Omslag

Pris: slutsålt
Beställ nummer.

Om numret i Tidningen Kulturen, på bloggen Copyriot, i GT/Expressen, Aftonbladet, Sydsvenskan, bloggen The Loser, i Expressens skandalartikel och ett svar på denna på ReageraMera