Glänta 1-2.20

Gläntas verktygslåda innehåller begrepp för att bygga nya och riva ned gamla samhällsstrukturer. 21 personer från olika skrån har bjudits in för att bidra med ett vardera. Kanske kan gamla redskap få nya användningar och nya redskap väcka gammal och bortglömd kunskap till liv.

Omslagsfoto: Ola Kjelbye

Klicka på en titel för mer information. Understrukna titlar finns tillgängliga i fulltext.

Omslag

Pris: 120 kr
Beställ nummer.

”Slutsatsen i Sven Anders Johanssons essä om dialektik stannar kvar: Man bör aldrig hålla två tankar i huvudet samtidigt, man bör tvärtom alltid försöka sätta ihop dem. För allt hänger ihop. Och på så vis kan vi försöka tänka lite längre, utanför kolumnerna.”
Victoria Greve i GP.