Glänta 1-2.20

Det här numret är en verktygslåda, till vilken personer från olika skrån har bjudits in för att bidra med var sitt verktyg. Verktygslådan har på så sätt kommit att innehålla 21 verktyg i form av begrepp som kan användas för att bygga upp nya eller riva ner gamla samhälleliga strukturer, för att konstruera, omkonstruera, dekonstruera, destruera, eller vad det nu kan finnas behov av.

Omslagsfoto: Ola Kjelbye

Klicka på en titel för mer information. Understrukna titlar finns tillgängliga i fulltext.

Omslag

Pris: 120 kr
Beställ nummer.