Glänta 3-4.19

Det här numret av Glänta försöker närma sig domstolarnas förändrade och allt viktigare politiska roll. En utveckling som ibland beskrivs som juridifiering, ibland som en framväxande juristokrati. Men vad betyder det att juridiken alltmer framstår som samhällets främsta konfliktlösningsmetod?

Klicka på en titel för mer information. Understrukna titlar finns tillgängliga i fulltext.

Omslag

Pris: 120
Beställ nummer.