Glänta 1.16

Nya texter från Europa om Europa. Om imperiedrömmarnas återkomst, om Gayropas förmodade fall, bulgarisk feed-backdemokrati, slovensk kolonialism, den ukrainska hbt-rörelsen efter Euromajdan, den kroatiska kvinnorörelsen efter kommunismen, den riktige ryske mannen, den belarusiska konstens plats, det jugoslaviska Atlantis och hotet att bli turk. Och om att ockupera Venedig, annektera Wien och semestra på Krim. Numret når prenumeranter och bokhandlare innan midsommar.

Klicka på en titel för mer information. Understrukna titlar finns tillgängliga i fulltext.

Omslag

Pris: 100
Beställ nummer.

Omslaget i högre upplösning här