Glänta 1.11

Kommer streckkodsläsaren att besegra Linné? Hur sorterar man monster? Varför åtala en papegoja för kontrarevolutionär verksamhet? Vilket folk är kanelfärgat, rosa, marinblått och höfärgat? Är det ultimata antalet böcker i en bokhylla 361? Vilket är det trettonde stjärntecknet? Gläntas nya nummer tar stora delar av klassifikationssystemet i anspråk, men låter sig inte inordnas i någon av de kategorier som står till buds. Helt i sin ordning, med andra ord.  

Klicka på en titel för mer information. Understrukna titlar finns tillgängliga i fulltext.

Omslag

Pris: 100 kr
Beställ nummer.

Om numret i SvD.