Omslag

Glänta 1-2.20

Gläntas verktygslåda innehåller begrepp för att bygga nya och riva ned gamla samhällsstrukturer. 21 personer från olika skrån har bjudits in för att bidra med ett vardera. Kanske kan gamla redskap få nya användningar och nya redskap väcka gammal och bortglömd  Läs mer