Recensionsexemplar kan beställas från redaktionen. Bilder får användas kostnadsfritt, men bara i anslutning till utgivningen av boken ifråga. Vid publicering av författarporträtt skall fotograf alltid anges. Kontaktuppgifter till våra författare kan fås från redaktionen.


Kommande

Utgivna