Få Gläntas senaste nummer ”En verktygslåda” på köpet när du tecknar en prenumeration!

Förutom ett extra nummer på köpet får du dessutom fritt inträde på Gläntas arrangemang. Nästa nummer som utkommer i oktober berör fantomsmärtor, en Karin Boye-robot och många andra former av förhöjd autenticitet. Det blir också det första numret i din prenumeration.

Pressröster om Glänta:
”Slutsatsen i Sven Anders Johanssons essä om dialektik stannar kvar: Man bör aldrig hålla två tankar i huvudet samtidigt, man bör tvärtom alltid försöka sätta ihop dem. För allt hänger ihop. Och på så vis kan vi försöka tänka lite längre, utanför kolumnerna.
(GP om Gläntas nummer “En verktygslåda”) 

”[…] Jag upprepar: detta är årets viktigaste tidskriftsnummer. Nästa års också.”
(DN om Gläntas nummer om sanningen)

”detta är vad en tidskrift kan göra: vidga världen, ifrågasätta sanningar och tänja på gränserna i ett dynamiskt kollage av konst och text”
(SvD om Gläntas nummer om djurkunskap). Vi håller med och kommer fortsätta i samma anda.

Klicka här för att prenumerera (från 320 kr/år)

(Tillägg utland 100 kr. Bokpremie gäller enbart inom Sverige.)

Är du prenumerant och har frågor kring betalning eller vill göra en adressändring, vänligen kontakta glanta@natverkstan.net

 

 

 

Glänta 1-2.20
En verktygslåda
Gläntas verktygslåda innehåller begrepp för att bygga nya och riva ned gamla samhällsstrukturer. 21 personer från olika skrån har bjudits in för att bidra med ett vardera. Kanske kan gamla redskap få nya användningar och nya redskap väcka gammal och bortglömd kunskap till liv.

Omslagsfoto: Ola Kjelbye

 

 

Comments are closed.