Nya och gamla nyheter, respektive pågående och tidigare projekt: publicistiska experiment, bloggar, poddar, tematiska urval, korta filmer, långa samtal, läsningar, fester och andra arrangemang.

Mer | Projektarkiv

Framtidsencyklopedin

Kopimi, bagagebandsbeteende, karpönskan, qart, allmän trösträtt och mirakelberedskap i telefonen Mer underhållande än Svenska Akademiens ordbok, mer framtida än Wikipedia, morskare än Nationalencyklopedin, svenskare än Encyclopædia Britannica, kortare än Nordisk familjebok, större än ett Gläntanummer. Glänta fyller 20 år och lanserar framtiden som mobilapplikation. En framtidsencyklopedi, skriven i en tänkt […]

Mediehistoriskt bibliotek

Nedskrivningssystem 1800/1900 publicerades som habilitationsavhandling 1985 för att enligt tysk akademisk tradition ge Friedrich Kittler rätten att föreläsa vid landets universitet. I många stycken rör det sig om ett banbrytande verk och hans mest teoretiskt genomförda försök att formulera sina tankar kring medier och makt. I stället för att lojalt utlägga romantiken analyserar Kittler i bokens första del, lakoniskt kallad ”1800”, det tidiga 1800-talet som ett informationssystem baserat på skriften och de nya praktiker som omger den.

The Chronic

Chimurenga Glänta var under det senaste året varit The Chimurenga Chronics allra nordligaste redaktionella utpost. The Chronic är ett tidskriftsnummer i form av en trehundra sidor tjock veckotidning i dagstidnings-format daterad maj 2008 men med utgivningsdag 19 oktober 2011 – en unik upplaga av en fiktiv tidning som gör en tidsresa bakåt i tiden för att återuppfinna nuet.

Love is: 35 timmar kärlek

En alfabetisk lista över alla låttitlar som inleds med ”Love is” som konstnären Erdem Taşdelen kunnat hitta. Listan är tryckt i Glänta 3-4.18 där den löper genom hela numret.

Glänta supports the business world

2008-10-16 Glänta supports the business world The recent financial crisis has made it clear how vital, and fragile, capitalism is. The Glänta publishing house and its journal want to show their support for the business world. We remind readers of the words of Lena Adelsohn Liljeroth, Swedish Minister of Culture, a few years ago: “If we […]

Glänta stöder näringslivet

Den senaste tidens finanskris har gjort det tydligt hur viktig, och bräcklig, kapitalismen är. Förlaget och tidskriften Glänta vill i detta prekära läge visa sitt stöd för näringslivet. Som tjänstemän inom kulturbranschen vet vi vad lågkonjunktur vill säga. Mot bakgrund av våra egna erfarenheter vill vi dela med oss av det vi har till en […]