Redaktionen tar tacksamt emot material till tidskriften, men på grund av arbetsbelastning kan svar ibland dröja. Kontakta gärna redaktionen (info[at]glanta.org) om kommande teman innan du skickar material till tidskriften.

Glänta Produktion välkomnar bokförslag och manus som ligger i linje med vår utgivning. Skicka hellre en utförlig presentation av boken (abstract, disposition, utdrag, tänkt publik, info om ev förhandsfinansiering, författarpresentation, kontaktuppgifter) än ett fullständigt manus. Förslag på översättningar välkomnas varmt. Våra begränsade resurser (både vad gäller personal och ekonomi) gör att vår utgivning är relativt liten. Den begränsade apparaten gör å andra sidan att vi kan ge ut böcker relativt snabbt om det finns skäl till det.

Comments are closed.