Ola Sigurdson  Gudomliga komedier

Humor, subjektivitet, transcendens

Gudomliga komedier är en humorns idéhistoria och filosofi. Det är ett trebandsverk som – även i en internationell jämförelse – är unikt i sin omfattning och ambitionsnivå. Ola Sigurdson låter här filosofer, författare och teologer ur historien gå i dialog med varandra och med honom själv, för att på så sätt närma sig svaret på frågan om vilket slags väsen en människa måste vara för att kunna uppfatta något som roligt.

Den första volymen av Gudomliga komedier beskriver hur synen på humor förändrades från antiken till renässansen. Om Aristoteles framhöll vikten av att behålla sin självbehärskning, betonade renässanstänkarna att människan är ett dåraktigt väsen som måste skratta åt sig själv. Den andra volymen behandlar romantiken, framför allt den tyska, som en period av särskilt intensiv bearbetning av relationen mellan humor och mänsklig existens. Några av den tidens filosofer – som Kant, Schlegel, Hegel, Kierkegaard och Nietzsche – lade i själva verket grunden för hur vi förstår humor i dag och därmed för vår samtida självförståelse. I den tredje volymen fördjupar Sigurdson diskussionen kring humorns roll i våra liv: Är humor och ironi ett sätt att fly den här världens kluvenhet, eller är de snarare ett sätt att både erkänna kluvenheten och i någon mening övervinna den? Är det med hjälp av humor vi kan bli oss själva genom att överskrida oss själva?

Ola Sigurdson är professor i tros­ och livsåskådnings­ vetenskap vid Göteborgs universitet. Han är författare och redaktör till ett tjugotal böcker och antologier, bland annat Himmelska kroppar: Inkarnation, blick, kroppslighet, Glänta 2006 (eng övers 2016) och Theology and Marxism in Eagleton and Žižek: A Conspiracy of Hope (2012).

Glänta produktion, Maj 2021
1368 sidor, Flexoband

Recensionsdatum: 2021-05-27

ISBN: 9789198485172

Författarporträtt av: Johan Wingborg

Författarporträtt

Författarporträtt2

Omslagsbild

Omslag: Richard Lindmark

Sättning: Richard Lindmark

Omslag