Elisabeth Hjorth  Mutant

Mutant är en personlig essä om att de enda sätt du har att för­ flytta dig på, för att förbättra utgångsläget, är kroppsliga och språkliga. Det handlar om flickblivandet, drakrösten och doktors­lekar. Och om skam. Känslan av förräderi.

Elisabeth Hjorth är författare och lektor i litterär gestaltning vid HDK­-Valand. Hennes senaste roman Fadern utkom 2018.

Glänta produktion, Januari 2021
Hardcore
160 sidor, Mjukband

Mer info

Omslag

"på ett ställe står det i boken om den skrivande praktiken: 'Att skriva för att undkomma vissa begär och bejaka andra, vända sig bort från vissa blickar och visa sig för andra'. Och så läser jag Mutant, som en prövande rotation i patriarkatets ruin.".
Klara Meijer i Radio Cyklopen, den arbetsfria tiden (57:40 in i programmet).

"Att utöva självsvält hjälper inte heller, vet Hjorth av egen erfarenhet, även om det ibland ses som ett sätt att ta kommando över den egna kroppen: 'Att ta sig bortom sig själv genom att utplåna sig själv låter alldeles för mycket som en patriarkal fantasi.' Överlag skyr hon inte privata bekännelser. Hon skriver om förälskelser, om sin sons autismdiagnos, om arbetet som skrivlärare, och hon skriver om hur småbarnsföräldrar har sex, och gör ett försök till en rannsakan kring sin egen roll i bemötandet av Jean-Claude Arnault".
Bernur

.