Anders Johansson  Avhandling i litteraturvetenskap

Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter

Anders Johanssons bok är vad den heter. Därtill är den ett sammanförande av två djupt olika tankesystem: Adornos och Deleuzes. Av dem skapar Johansson en maskin med vars hjälp han attackerar den litteraturvetenskapliga doxan. Vägen går via Borges, Sju tre, Pippi Långstrump och Bruce Springsteen.

Bläddra i boken.

Anders Johansson (1968), är verksam som redaktör, kritiker och litteraturforskare.

Glänta produktion, Mars 2003
260 sidor, Mjukpärm

ISBN: 978-91-973636-9-3

Hur äkta är egentligen Bruce Springsteen? Är Pippi Långstrump lika fri som hon är stark? Hur var det med Lars Noréns beryktade teateruppsättning Sju tre – var den något mer än en misslyckad provokation? Vad har Vilhelm Ekelunds ekonomi att göra med hans aforismer? Är Jorge Luis Borges berättelser så perfekta som det sägs? Kan litteraturvetenskap vara intressant för någon annan än litteraturvetarna? Och vad har de två filosoferna Theodor W. Adorno och Gilles Deleuze med allt det här att göra?

Avhandling i litteraturvetenskap är en essäsamling som undersöker några av de mest akuta frågorna beträffande hur vi skall förstå litteraturen som konstform. Det handlar naturligtvis inte bara om problem som är unika för litteraturvetenskapen. Lika mycket handlar det om hur man i allmänhet skall kunna närma sig litterära verk utan att göra våld på deras ofullbordade möjligheter, utan förutfattade meningar om tolkning, meningsfullhet och vad som är god litteratur.

Omslag

”Mycket snack och lite verkstad.”
(Johan Lundberg, Svenska Dagbladet)

”ett enastående försök att knäppa världen i pannan lite grand”.
(Björn Wiman, Expressen)

”något så djärvt och ovanligt som ett frontalangrepp på genren avhandling i allmänhet och svensk litteraturvetenskap i synnerhet”.
(Magnus Persson, Sydsvenska Dagbladet)

”Entusiasmen inför både filosofin och litteraturen smittar av sig på läsaren.”
(Ulf Eriksson, Göteborgs-Posten)

”I så måtto är Avhandling i litteraturvetenskap ett steg mot att göra själva litteraturvetandet möjligt igen, att erfara litteraturen på nytt. Bara det gör den till ett efterlängtat inlägg i en alltför återhållen debatt. Att den utgör en smärre tour de force gör det naturligtvis bara ännu bättre.”
(Henrik C. Enbohm, BLM)

”Anders Johanssons avhandling erbjuder, med den minutiösa eftertänksamhet genom vilken han demonstrerar varje möjligt spår i sin tanke, inget mindre än ett intellektuellt äventyr.”
(Cecilia Sjöholm, Samlaren)

”Min nya idol heter Anders Johansson.”
(Jenny Morelli, Jenny Morellis Dagliga)

”den kanske intressantaste svenska litteraturvetenskapliga avhandlingen under senare år”.
(Ulf Olsson, Invändningar)