Anders Johansson  Självskrivna män

Subjektiveringens dialektik

Karl Ove Knausgård, Lars Norén, P O Enquist, Martin Kellerman – hur ska man förstå vår tids omättliga efterfrågan på manliga författares änd­lösa berättelser om sig själva? Anders Johansson svarar att det har att göra med ”subjektets kris”: de handlings­kraftiga, fria individernas självskapande efter­frågas eftersom det inte längre står oss till buds. I nio temperamentsfulla läsningar (för­utom de ­redan nämnda författarna analyseras Per Wästberg, ­Zlatan Ibrahimovi?, Johan Jönson, Yahya ­Hassan och Eric Ericson), varvat med en ingående reflekt­ion över subjektbegreppet, försöker han närma sig en förståelse av vår tid, vår frihet och vår maktlöshet.

Anders Johansson är docent i litteraturvetenskap, verksam vid Umeå universitet och kritiker i Aftonbladet. Han har tidigare givit ut bland annat Nonfiction (2008), Göra ont (2010) och Critica obscura (2012).

Glänta produktion, Augusti 2015
232 sidor, mjukband

ISBN: 978-91-86133-75-7

Författarporträtt av: Lars Siltberg

Författarporträtt

Författarporträtt2

Omslagsbild

Omslag: Richard Lindmark

Sättning: Richard Lindmark

Omslag

"två kloka och läsvärda böcker om såväl kärlek som manlig självförståelse och sårbarhet", skriver Tiina Rosenberg i Aftonbladet