Michael Hardt & Antonio Negri  Imperiet

Översättning av Henrik Gundenäs, Anders Kalat, Jonas (J) Magnusson, Fredrika Spindler & Magnus Wennerhag

Redigerad av Göran Dahlberg & C-M Edenborg

I Imperiet tar Michael Hardt & Antonio Negri ett helhetsgrepp på de politiska, ekonomiska och sociala förändringar som skakar världen kring millenieskiftet. Deras monumentala försök att förstå och begreppsliggöra kapitalismens inre motsättningar saknar troligen sin like vad gäller inflytande och uppslagsrikedom efter Marx.

Michael Hardt är professor i litteraturvetenskap vid Duke University i USA. Han har bland annat skrivit böcker om filosofen Gilles Deleuze. Antonio Negri är en italiensk filosof som skrivit en lång rad betydelsefulla böcker inom politisk teori. Sedan 1997 har han suttit i fängelse i Rom, dömd för uppvigling och för att indirekt ha orsakat terrorism. Tillsammans har Hardt och Negri tidigare skrivit boken The labor of Dionysios: acritique of the state-form.

Glänta produktion & Vertigo förlag, Februari 2003
Glänta/Vertigo-serien
396 sidor, Hårdpärm

Orginaltitel: Empire (Harvard University Press, 2000)

ISBN: 91-973636-6-9

Michael Hardts och Antonio Negris monumentala Imperiet är en av vår samtids viktigaste politiska skrifter. Den har översatts till ett 20-tal språk och skapat en lång rad debatter och kritiska kommentarer. Imperiet är ett försök att utifrån delvis nya begreppoch perspektiv förstå de omvandlingar som just nu skakar jordklotet ekonomiskt, socialt och ideologiskt. Till skillnad från många andra radikala tänkare välkomnar Hardt och Negri förändringarna och betonar de ljusa möjligheter de skapar. Det nya imperiet är en nätverksliknande maktstruktur som tar över från nationalstaterna. Mot imperiet står mängden, de skapande och älskandemänniskorna som inte vill känna några gränser. "En enastående bok med enormt intellektuellt djup och en stark känsla för den historiska förvandling som börjar ta form - ett nytt system som Hardt och Negri kallar imperiets imperialism." Saskia Sassen "Efter att ha läst Imperiet kan man inte undvika känslan att om denna bok inte blivit skriven hade man varit tvungen att uppfinna den. Det Hardt och Negri erbjuder är ingenting mindre än en nyskrivning av Kommunistiska manifestet för vår tid: Imperiet visar oemotsägligt hur den globala kapitalismen producerar motsättningar som till slut kommer att spränga dess form." Slavoj Zizek

Omslag

”Imperiet är på en gång en vindlande idéhistoria från Augustinus över Machiavelli och Spinoza till Marx, och en hisnande alltomfattande förklaring av världen och den politiska kampens villkor - efter kalla kriget och industrikapitalismen.” (Mikael Löfgren, Dagens Nyheter)