Elisabeth Hjorth  Förtvivlade läsningar

Litteratur som motstånd och läsning som etik

Litteraturen är en kritik. Den som skriver är inte nöjd med världen sådan den ser ut. På samma gång är littera­turen mer än en kritik. Den pekar mot det outsagda, bortom det redan definierade.

Vad kan litteraturen göra i egenskap av kritik? Som plats för något nytt och annat? Vad kan den inte göra? Och hur kan läsa­ren ta ansvar för litteraturen som möjlighet?

I dialog med tänkare som Gayatri Chakravorty Spivak och Emmanuel Levinas undersöker Elisabeth Hjorth läsning som en etisk praktik. Hon gör det genom prövande och dekonstruktiva läsningar av Jonas Hassen Khemiri, Annika Korpi, Daniel Sjölin och Sara Stridsberg.

Förtvivlan är och bör enligt Hjorth vara utgångspunkten för denna etiska läsning. Förtvivlan förstådd som ett oförsonligt begär efter andra ordningar och världar.

Att läsa blir då att jagas av ett ansvar, som av en ande eller ett spöke. Framtiden står på spel, eftersom läsaren för­valtar det etiska – det som vetter mot det kommande, det som återstår att förverkliga. 

 

Elisabeth Hjorth är författare och kritiker. Hennes senaste roman är Vid himlens början från 2013. Hon är verksam som lärare och forskare i litterär gestaltning på Konstfack. Förtvivlade läsningar är hennes doktorsavhandling i etik framlagd vid Uppsala universitet.

Glänta produktion, April 2015
304 sidor, Häftad

Mer info

Omslag

"Det är befriande läsning [...]. Elisabeth Hjorth visar med sin avhandling att den dekonstruktivistiska läsningen, med sin öppenhet för det sårbara i alla tolkningar, är ett sätt att få litteraturen att sjunga mångstämmigt och starkt och låta läsaren, med Elisabeth Hjorths egna vackra ord, 'träda in i en omöjlig, osäker relation där hon kan lära sig något om det hon aldrig kan förstå'."
Stefan Eklund i Svd

"Hjorth argumenterar effektivt mot en förenklande syn på litteraturen som karaktärsdanande eller 'god', och understryker tvärtom – också i sina textanalyser – litteraturens förmåga att peka åt flera håll samtidigt, att både förena tillvarons omöjlighet samtidigt som en längtan efter en annan verklighet ständigt gör sig påmind."
Markus Huss i Respons 4/15

"Förtvivlade läsningar vilar tungt på tre besvärliga teoretiker: Gayatri Chakravorty Spivak, Emmanuel Levinas och Judith Butler. Men det är ändå de långa teoretiska avsnitten som jag läser med störst glädje. Svåra. Snåriga. Krävande. Javisst. Men roliga. Elisabeth Hjorth har en underbar förmåga att göra dem rörliga, angelägna och igenkännbara."
Per Wirtén i Sydsvenskan 

"Det var länge sedan jag strök under så mycket och antecknade i marginalerna som i läsningen av Förtvivlade läsningar. Dels på grund av den tankerikedom som här ryms, dels för de frågande och engagerande formuleringar som Hjorth iklätt sitt arbete." 
Calle Flognman i Tidningen Kulturen 

Hör Elisabeth Hjorth prata om förtvivlad läsning i Kritiken på Sveries Radio, och läs en recension av boken i Arbetaren.