Mara Lee  När Andra skriver

Skrivande som motstånd, ansvar och tid

”Att vägra reduceras till sin smärta är inte samma sak som att förneka sin skillnad, utan en överlevnadsstrategi som syftar till ett öppnande av kategorier och ramar. Så när vi märker att omvärlden och offentligheten enbart adresserar vår smärta, bör vi inte svara. För det där är inte ett samtal, inte ett äkta tilltal som äger rum. Nej, tvärtom; det är just den typen av performativ handling som befäster dig som ett underordnat och sårat subjekt. Såret kan visserligen vara en viktig del av identiteten för flertalet Andra kroppar, men inte den enda identiteten. Och det viktiga här är: att subjektet självt väljer när hon vill adressera sitt sår, och när hon inte bör göra det. Trinh: ’Annanhet blir empowerment, kritisk skillnad inte när den ges, utan när den omskapas.’
Så, när makten interpellerar dig som ett sårat subjekt, och du vägrar svara, så betyder det inte att du sviker din identitet, utan det betyder att du gör motstånd mot ett språkligt och symboliskt förtryck som enbart vill lyssna på dig när du skriker ’smärta’.”

När Andra skriver är Mara Lees avhandling i Litterär gestaltning. Avhandlingen läggs fram för offentlig granskning samma dag, fredagen 28 november, kl 13 i Lingsalen, Studenternas Hus, Götabergsgatan 17, Göteborg. Opponent är lektor Lilian Munk Rösing, verksam vid Institution for Kunst- og Kulturvidenskab, Köpenhamns universitet.

Boken släpps officiellt i samband med releasefesten den 28 november men finns i bokhandeln eller att beställa från den här sidan från och med den 18 november.
 

Mara Lee är verksam som romanförfattare, poet, essäist, lärare och översättare. När Andra skriver är hennes avhandling i Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet.

Glänta produktion, November 2014
286 sidor,

Mer info

Omslag

"Med När Andra skriver visar Mara Lee Gerden inte bara på möjligheter för skrivandet, utan för såväl akademin som för samvaron i allmänhet att – med dessa performativa förskjutningar – göra nytt"
Kunstkritikk listar boken som en av årets mest intressanta kulturhändelser här.

"Kan en doktorsavhandling vara passionerad? I sin doktorsavhandling om skrivandet som motstånd, ansvar och tid går Mara Lee direkt till det som bränner. Avhandlingen vill placera sig i smärtpunkten och gör så med tankar kring den skrivande, litterära praktiken. Här möts feministisk och postkolonial teori ur det skrivande subjektets synvinkel. Mara Lee skär klarsynt och gnistrande genom identitetspolitik och vithetsdebatt. Mitt exemplar är buckligt av alla understrykningar av lysande formuleringar."
Eva Ström i Sydsvenskan 

”Mara Lee’s bog När andra skriver. Skrivande som motstånd, ansvar och tid er et sjældent eksempel på passioneret videnskab, der bygger en bro mellem kunstnerisk praksis og kundskabsproduktion.”
Alexander Carnera, norska Le Monde diplomatique, april 2015

Om När Andra skriver i GPFria Tidningar och i Tidningen Kulturen.