Jayne Svenungsson  Den gudomliga historien

Profetism, messianism & andens utveckling

Vilket inflytande har det judiska och kristna arvets betoning av historien som gudomlig på det moderna politiska tänkandet? Jayne Svenungsson låter en utopikritisk historiesyn gå i dialog med en uppfattning som istället lyfter fram det profetiska löftets förmåga att inspirera till revolt mot förtryckande samhällsordningar. Denna komplexa historieskrivning skär in i de diskussioner om religion och etik som idag förs av politiskt radikala filosofer som Giorgio Agamben, Alain Badiou och Slavoj Žižek, och Svenungsson visar hur det bibliska arvets politisk-filosofiska betydelse är lika levande som någonsin. 

Jayne Svenungsson är docent i systematisk teologi vid Teologiska Högskolan i Stockholm och verksam inom ”Tid, minne, representation” – ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar. Hon har tidigare bland annat givit ut Guds återkomst (2004). 

Glänta produktion, Mars 2014
272 sidor, Flexoband

Mer info

Omslag

"Svenungssons bok er svært relevant fordi den gir en grundig idéhistorisk bakgrunn for diskusjonen av hvordan den bibelske arven forvaltes i dagens politisk-filosofiske debatt. […] kildearbeidet er solid og redigeringen glitrende; teksten er velskrevet, mens fotnotene gir god oversikt over feltet og et godt utgangspunkt for videre lesning. Dette gjør den til en svært god innføring i en spennende tematikk, og boken kan varmt anbefales både til studenter, forskere og andre interesserte."
Stine Holte, Teologisk tidsskrift 3, 2015 

"Det här är en bildningsbok, en kombination av idéhistorisk analys […] och en kritisk granskning av delar av samtida politisk-filosofisk teori. De två aspekterna tar ungefär lika stor plats och befruktar varandra. Svenungssons analys av samtidsteorin är så historiskt informerad som man kan önska."
Torbjörn Gustafsson Chorell, Respons 3, 2015

”I Sverige har få lika kunnigt beskrivit och problematiserat Guds och religionens återinträde inom de senaste decenniernas filosofi och debatt som teologen Jayne Svenungsson. […] Nu är hon tillbaka med en grundlärd och engagerande studie”
Håkan Möller, SvD 

"Det är intressant, upplysande och spännande läsning av stor relevans i dessa tider av 'religionens återkomst'. Svenungsson [...] framstår mer och mer som en av de mest spännande svenska teologerna."
BTJ 

"Udviklingen af historiebegrebet og dets apokalyptiske elementer har den svenske teolog og historiker Jayne Svenungsson meget klart fremstillet i en netop udkommet fascinerende bog om synet på historien fra Det Gamle Testamentes profeter frem til nutidens Paulus-inspirerede filosoffer."
Peter Kemp diskuterar världens undergång, bl a med utgångspunkt i Den gudomliga historien, i Politiken.  

"Svenungsson har skrevet en imponerende, informativ og engageret bog, som uden tvivl udgør den grundigste indføring på et nordisk sprog i en yderst aktuel teologisk-filosofisk problemstilling."
Mads Peter Karlsen i Dansk Teologisk Tidsskrift

Hör Jayne Svenungsson prata om boken på YLE, och läs om boken i Sändaren.