Aleksander Motturi  Filosofi vid mörkrets hjärta

Wittgenstein, Frazer och vildarna

Redigerad av Mats Rosengren & Ola Sigurdson

”En hel mytologi är nerlagd i vårt språk.” I Ludwig Wittgensteins kritiska anmärkning om Frazers Den gyllene bågen ser Aleksander Motturi en alltjämt aktuell kritik mot den antropologiska filosofins grundläggande premisser. Filosofi vid mörkrets hjärta lyfter fram det moraliska engagemanget hos en av 1900-talets mest inflytelserika tänkare.

Bläddra i boken.

Aleksander Motturi, född 1970, är filosof som varit verksam vid Åbo Akademi, Göteborgs Universitet, University of Wales, Swansea och Filosofibaren i Göteborg och Stockholm. Författaren var den förste stipendiaten vid European Research Infrastructure för studier vid Wittgensteinarkivet, Universitetet i Bergen. Han har tidigare översatt ett flertal av Wittgensteins verk och skrivit efterordet till Ludwig Wittgenstein: Filosofi (Glänta Produktion, Göteborg 2000).

Glänta produktion, Januari 2003
Logos • Pathos
336 sidor, Mjukpärm

ISBN: 91-973636-7-7

”En hel mytologi är nerlagd i vårt språk” skriver Ludwig Wittgenstein i sin kritik av James G Frazers Den gyllene grenen. Anmärkningarna om Frazer har gett upphov till en seglivad och allt mer intensifierad debatt om den antropologiska förståelsens möjligheter. I sin vittomspännande undersökning tar Aleksander Motturi avstamp i den antropologiska filosofi som uppstått i anmärkningarnas kölvatten för att kasta nytt ljus över de problem som rör förståelse av andra kulturer. Filosofi vid mörkrets hjärta blickar djupt in i såväl Wittgensteins som Frazers viktigaste verk, men den för också läsaren genom delar av den koloniala och postkoloniala erfarenheten, till frågan om exotismen i estetiken, eugenikens närvaro i etiken, Oswald Spenglers betydelse för den filosofiska metoden, samt relationen till antisemitism och en rad andra nedtonade aspekter av Wittgensteins tänkande och hela den filosofiska praktik som utgår från detta. Anmärkningarna om Frazer kan, enligt Motturi, vändas mot många av den antropologiska filosofins grundläggande premisser. Det dödläge som den har gemensam med vår egen tids tänkande kring andra kulturer låter sig upplösas först om man förstår att filosofin sedd som grammatisk undersökning är ett arbete med en själv eller med de mytologier som är nerlagda i vårt språk. Filosofi vid mörkrets hjärta skapar på så vis ett nytt rum för Witt gensteins verk och lyfter fram det moraliska engagemang som ligger till grund för allt som en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer skriver.

Omslag