Nils Olsson  Konsten att sätta texter i verket

Gertrude Stein, Arne Sand och litteraturens (o)befintliga specificitet

Här introduceras på allvar två betydande författarskap i ett litteraturvetenskapligt sammanhang. Boken rör sig över ett brett fält som också omfattar samtida konstteori, estetik- och mediehistoria – allt i form av en infallsrik exposé över modernismens, avantgardet och neoavantgardets transformationer under det senaste seklet.

"Om litteraturen har eller utgör ett ’hem’ så är det inte en byggnad, utan en hävdvunnen inmutning på en öppen plats präglad av ständiga landförändringar."

Nils Olsson är verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, samt vid Akademin Valand i Göteborg. Han ingår också i tidskriften Gläntas redaktion.

Glänta produktion, Januari 2013
352 sidor, Trådbunden

Mer info

Omslag

"Jag har ofta svårt att se det lustfyllda i läsningen av doktorsavhandlingar. Olssons bok är ett välkommet undantag. Den gör mig nyfiken på riktigt. Den hjäper mig att tänka framåt. Långt bortom begrep som 'roman' och 'bok' och 'litteratur'. Läs den!"
Anna Hallberg, Dagens Nyheter