Sara Edenheim  Anakronismen

Mot den historiska manin

Varför vänder vi oss till historien för svar på samtidens frågor? Individer på jakt efter ursprung, politiska rörelser på jakt efter auktoritet och marginaliserade grupper på jakt efter legitimitet blickar alla bakåt. Sällan diskuteras att historien – snarare än att vara en outsinlig källa till kunskap – tenderar att bli en spegel i vilken vi åter får syn på oss själva. Mot den historiska manin och det självbespeglande begäret ställer Sara Edenheim idén om anakronismen, ett mindre linjärt och mer explosivt förhållningssätt till det förflutna.

Anakronismen sätter villkoren för samtidens besatthet av det förgångna på spel och är samtidigt ett försök att utarbeta en alternativ hållning gentemot såväl det förflutna som framtiden.

Bläddra i boken.

Sara Edenheim är filosofie doktor i historia och arbetar som forskare och lärare vid Umeå centrum för genusstudier samt vid institutionen för Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Glänta Produktion, April 2011
Hardcore
128 sidor, Häftad

Mer info

Omslag

"Genom olika teoretiska infallsvinklar visar Edenheim hur vi kan förstå det förflutna och historiska källor genom att skapa distans snarare än närhet, genom att förfrämliga."
Katarina Leppänen, Finsk tidskrift

"De svar hon ger är lika komplicerade som komplicerande och enligt mitt förmenande ett verkligt teoretiskt originalbidrag i bemärkelsen att de inte bara redovisar föreliggande boklärda argument utan tänker nytt och egensinnigt."
Ulf Karl Olov Nilsson, Psykologtidningen