Thomas Götselius  Själens medium

Skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500

I Själens medium behandlar litteraturhistorikern, redaktören och DN-kritikern Thomas Götselius det svindlande ögonblick när den tryckta boken var ny. Utgångspunkten är det faktum att vi idag lever i en teknologisk brytningstid: i ljuset av den digitala revolutionen framträder litteraturen som ett teknologiskt objekt, oskiljaktig från sitt medium. Detta perspektivskifte innebär också att det är möjligt att skriva litteraturhistoria på nytt.

Tonvikten i undersökningen ligger på hur uppkomsten av nya subjektivitetsformer samverkar med alfabetiseringen och andra former av själslig daning. På vägen möter vi Erasmus av Rotterdam och Martin Luther, pedagoger och pirattryckare, Rabelais och Montaigne. Och med hjälp av samtida teoretiker som Michel Foucault och Friedrich Kittler får Götselius tiden omkring 1500 – med såväl dess människor som dess litteratur – att framträda i ny dager, på ett sätt som även kastar nytt ljus över vår egen tid: vilka vi är i förhållande till hur vi skriver och vad vi läser.

Bläddra i boken.

Thomas Götselius är litteraturhistoriker och kritiker. Själens medium är hans doktorsavhandling. Han har tidigare utgivit antologierna Genreteori, 1997, tillsammans med Eva Haettner Aurelius, och Michel Foucault, Diskursernas kamp. Texter i urval av Thomas Götselius och Ulf Olsson, 2008. Han är också en av redaktörerna för bokserien Mediehistoriskt bibliotek.

Glänta Produktion, November 2010
472 sidor, Häftad

Mer info

Omslag

"[A] remarkable doctoral thesis [...]. It is bold and ambitious, raising some of the most fundamental questions in early modern cultural history [...]. The thesis is extremely well written, with an energy and elegance that are rare in studies of this kind [...]."
(Terence Cave, St John\'s College, Oxford)

"EN ENASTÅENDE BOK. Själens medium är fylld med levande lärdom, sinnrika argument och fascinerande detaljer."
(Thomas Karlsohn, Göteborgs-Posten)

Läs även om boken i SvD.